Artcom - Artcom Systemy Radiokomunikacyjne
Profesjonalnie dla Profesjonalistów

Produkty / Artcom

Poza sprzedażą produktów Motorola, oferujemy również własne rozwiązania w zakresie łączności radiowej. Oferujemy systemy selektywnego powiadamiania i alarmowania, systemy zasilające, urządzenia radiotelemetryczne. Dbamy o dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klienta i zapewnienie najwyższej jakości produktu.


  • Przemiennik RPT340d
  • Zasilacz buforowy MZB200
  • Zasilacz MZG 13,8V
  • ARTsms 300